Witaj na forum Fabia Club Polska

Obowiązek Informacyjny

Topic created · 1 Posts · 60671 Views
 • Szanowna Pani/Szanowny Panie

  W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej zwanym „RODO"), domeny fcp.pl oraz wszystkich subdomen tej domeny m.in. forum.fcp.pl informuje, że od dnia 25 maja 2018 roku będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez, właściciela domeny fcp.pl oraz wszystkich subdomen tej domeny m.in. forum.fcp.pl
  Jednocześnie na podstawie art. 13 RODO informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez firmę Fabia Club Polska.[/align][/i]

  1.  Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest właściciel domeny - osoba prywatna; Tomasz Knapik – zwanym dalej Administrator FCP
   
  2.  Administrator FCP w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych zaprasza do kontaktu poprzez email: <a href="mailto:klub@fcp.pl">klub@fcp.pl</a><!-- e -->
   
  3.  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
   

  a.) w celu kontaktu drogą elektroniczną – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  b.) w celu kierowania do Pani/Pana przez Administratora FCP treści marketingowych w sposób, na który Pan/Pani wyraziła zgodę – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes firmy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; uzasadniony interes firmy polega na przesyłaniu do Pani/Pana treści marketingowych w okresie świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną pocztą oraz dodatkowo w sposób, na który Pani/Pan wyraziła zgodę,
  c.) dla celów analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora FCP (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
  e.) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora FCP polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora FCP (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  f) w celu administrowania i moderacji forum znajdującego się pod adresem forum.fcp.pl
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  a.) dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT,
  b.) podmioty świadczące na Administratora FCP usługi: IT, analityczne, marketingowe,
  c.) organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Administrator FCP nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: (i) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umów sprzedaży – przez czas niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umów sprzedaży, (ii) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia na Pani/Pana usług drogą elektroniczną –przez czas świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną, (iii) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu kierowania do Pani/Pana przez Fabia Club Polska treści marketingowych – do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w tym zakresie, (iv) w przypadku o którym mowa w pkt. 3 lit. d) powyżej – przez czas świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną (v) w przypadku, o którym mowa w pkt. 3 lit. e) powyżej – do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.
  7. Pani/Pana dane osobowe będą podlegały profilowaniu.
  8. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Administratora FCP prosi o wycofanie zgody w formie pisemnej na poczty elektronicznej (wiadomość email na adres: <a href="mailto:klub@fcp.pl">klub@fcp.pl</a>).
  9. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
  10. Ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.
  11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
  12. Usunięcie konta użytkownika na forum.fcp.pl wiąże cię automatycznie z zakończeniem przetwarzania Pani/Pana danych i usunięciem ich z bazy.

  [align=center][b][size=150]Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas wiadomości, poinformuj nas na <a href="mailto:klub@fcp.pl">klub@fcp.pl</a>[/size][/b][/align]

  Pozdrawiam
  sid

Log in to reply